banneri WEB sayfanıza ekleyin..DOST olalım..       

 

İlköğretim okullarında ki sınıflara ait sorubankası.Etkinlikler, gezi,gözlem ve deneyler.

Bilgilerim

Fotoğrafım
"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" M.Kemal Atatürk

12 Kasım 2007 Pazartesi

Matematik-Türkçe-Hayat Bilgisi Etkinliği


 

MATEMATİK


 

  1. -130 – 125 – 120 – 115 – 110 - ? - ?

sayı dizisinde "?" işareti yerine hangi sayılar gelmelidir?

a-) 100 – 95 b -) 105 – 100 c-) 95 – 80

2 - Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?


 

a) Alfabemizdeki sesli harfler kümesi

b) Sınıfımızdaki 20 yaşından büyük öğrencilerin kümesi

c)Yaz mevsiminin ayları kümesi


 

3- 645 sayıındaki 4 ile 829 sayısındaki 8 in basamak değerleri toplamı nedir?

a )740 b) 840 c) 140


 

4 – 5,3,8 rakamları yazılabilen en büyük ve en küçük sayının farkı nedir?

a ) 595 b) 954 c ) 495


 

5 – İki basamaklı en küçük çift doğal sayı ile üç basamaklı en büyük tek doğal sayının toplamı kaçtır?

a) 1000 b) 1009 c) 1099


 

6 – 537 sayısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) 5 in sayı değeri 5 basamak değeri 500 dür

b) 3 ün basamak değeri 30 dur.

c) 7 nin sayı değeri 70 tir.


 

7 – 13 + 14 = ? işleminin sonucu Romen Rakamı

olarak nasıl yazılır?

a ) XXVII B) XXIIV c ) XVII


 

8 – 48 bilyemin yarısını kendime ayırdım. Kalanının yarısını kardeşime verdim. Kaç bilye kaldı?

a) 24 b) 12 c) 36


 

9 – 24 kg pirincin 3 / 4 ünün 6 kg eksiği kaç kg eder?

a) 18 b ) 12 c ) 22


 


 


 


 

10 - 58 işleminde A + B = ? kaçtır?

+ AB

104 a ) 9 b ) 8 c ) 10


 

11- Bir yolcu treninde 54 çocuk, çocuklardan 83 fazla erkek ve erkeklerden 36 kişi fazla kadın vardır. Trendeki kaç yolcu vardır?

a) 134 b ) 163 c ) 354


 

12 – İki kalem 80 kuruştur. Bir silgi fiyatı bir kalem fiyatının yarısı kadar ise 2 kalem ve 3 silgi kaç kuruş eder?

a ) 20 b ) 60 c ) 140


 

13 – ( 408 X 5 ) : 10 işleminin sonucu kaçtır?

a) 2045 b ) 240 c ) 204


 

14 – İki sayının farkı 385 tir. Çıkan sayı 804 ise eksi-len sayı kaçtır?

a) 1008 b ) 1108 c ) 1189


 

15 – İki basamaklı en büyük ve en küçük tek sayı-ların toplamı, üç basamaklı en büyük çift sayıdan kaç eksiktir?

a) 109 b) 880 c ) 889


 

16- Üç terimli bir toplama işleminde toplam 937 dir. Terimlerden biri 377, diğeri 219 dur. Üçüncü terim kaçtır?

a) 596 b ) 341 c ) 595


 

17 – Bir bakkalın iki çuval pirinci var. 1. çuvalın kütlesi 74kg. ikinci çuvaldaki 68 kg pirinçten 39 kg kaldı. Bakkal kaç kg pirinç sattı?

a) 105 b) 107 c) 103


 

18 – Ben 9 yaşındayım. Babam benden 26 yaş büyük, annem de babamdan 3 yaş küçüktür. Annem kaç yaşındadır?

a) 35 b) 32 c) 33


 

19 – Bir otobüsün kalkışta 43 yolcusu vardı. 1. durak-ta 12 yolcu indi 7 yolcu bindi. 2. durakta 13 yolcu indi, 5 kişi bindi. Otobüste en son kaç yolcu var?

a) 30 b) 28 c) 27


 

20 – Bir çiftlikteki hayvanların 2/ 12 si tavuk, 6/12 si civcivdir. Geriye kalan 24 tanede horozdur. Bu çiftlikte kaç hayvan vardır?

a) 72 b ) 62 c ) 52


 

21 - 24 çeyrek pasta dilimi kaç bütün pasta eder?

a) 8 b ) 5 c) 6

22 - Üç arkadaşın yaşları toplamı 37 dir. 4 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?

a) 41 b) 49 c) 40


 

23 – Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin genişliği 12 metre uzunluğu ise genişliğinin 3 katıdır. Bu bahçenin çevresi kaç metredir?

a) 86 b) 92 c) 96


 

24 – Üç kardeşin beş yıl önceki yaşları toplamı 24 idi. 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur?

a) 34 b) 44 c) 54


 

25 – 3 yumurtayı 48 kuruştan alıp tanesini 25 kuruş-tan satan bakkalın 3 yumurtadaki kârı nedir?

a) 25 b) 27 c) 29


 

26 – İki şehirden karşılıklı olarak hareket eden iki otobüsten birinin hızı 45km diğerinin hızı 60 km dir. İki otobüs 2 saat sonra karşılaştıklarına göre iki şehir arası kaç km dir?

a) 105 b) 210 c) 220


 

27 – 120dk + 45 dk + 15 dk kaç saat eder?

a) 5 b) 2 c) 3


 

28 - Akrep tam 1 ile 2 arasında, yelkovan ise tam 6 nın üzerinde olduğu zaman saat kaçı gösteriyor?

a) 01: 30 b) 00: 30 c) 12: 00


 

29 - Bir bakkal 64 yumurtanın 2 / 4 ünü 10 liradan kalanları 15 liradan satıyor. Bakkalın eline kaç lira geçecek?

a) 800 b) 320 c) 640


 

30 – Bir sayının 8 katının 5 fazlası 989 dur. Bu sayı üç basamaklı en küçük sayıdan kaç fazladır?

a) 100 b) 123 c) 23


 


 


TÜRKÇE


 


1 – " Güzel " sözcüğü hangisinde ön ad olrak kullanılmıştır?

a) Müdür güzel konuştu.

b) Bu kitap çok güzel.

c) Güzel kız,okul birincisi oldu.


 

2 -Aşağıdakilerd3n hangisi bir varlık işaret yoluyla belirtilmektedir?

a) uzun gece b) öteki kitap c) hangi bakkal


 

3 – "Onun gelişine hapimiz çok sevinmiştik." tümcesinde hangi sözcükler adıldır?

a) onun – çok b) gelişine - sevinmiştik

c) onun – hepimiz


 

4 – Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem tekil hemde tür adıdır?

a) yolcular b) köylü c) Anadolu


 

5 – Aşağıdakilerden hangisi topluluk adı değildir?

a) meclis b) arılar c) orman


 

6 – Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın "-e" durumundadır?

a) mide b) bize c) sene


 

7 – Hangi tümcede aldığı ekten dolayı büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir kelime vardır?

a) Sabah erkenden okula gitti.

b) Sınıftaki sessizlik öğretmeni şaşırtmıştı.

c) Tatilde kursa gideceğim.


 

8 – "küpe" sözcüğündeki harflerin özelliklerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

a) ünlü – ünsüz – ünlü - ünsüz

b) ünsüz - ünlü – ünsüz – ünlü

c) ünsüz – ünsüz – ünlü – ünsüz


 

9 – "mobilya " sözcüğündeki ünlü harflerle ilgili özellikler hangisinde verilmiştir?

a) Sadece kalın ünlülerden oluşmuştur.

b) Hem kalın hem de ince ünlülerden oluşmuştur.

c) Sadece ince ünlülerden oluşur.


 

10 - "Bilgi yarışması." Sözcük grubunun hece sayısına eş sözcük grubu hangisidir?

a) otobüs durağı

b) bayrak direği

c) sınıfın camı


 

11 – Aşağıdakilerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?

a) ikişer kilo b) beşer kilo c)altışar kilo


 

12 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi vardır?

a) Çorbadan ağzım yandı.

b) Yılmaz'ın gözü morarmış!

C ) Kulağı pek iyi duymuyor.


 

13 – Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?

a) Ne zaman tatile gideceğimizi sordu.

b) Buraları sende sevdin mi , diye sordu

c) Yarın ki geziye bizimle mi gelecek


 

14 – " Çocuklar bizim en değerli varlığımdır." Cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için yüklem nasıl olmalıdır?

a) varlıklarıdır b) varlığımızdır

c) varlığınızdır

15 - "Buket ve Aslı kütüphanede kitap okuyolar." Tümcesinde özne hangisidir?

a) Buket b) kütüphane c) Buket ile Aslı


 

16 – Hangi cümlenin sonuna nokta konmaz?

a) Kitapları raflara yerleştirdim.

b) Okumayı sever misin.

c) Çocuklar konuşuyorlar.


 

17 –Hangi cümlede yüklemin bildirdiği eylem henüz gerçekleşmemiş?

a)Sınıfımızla piknik yapacağız.

b)Çocuklar top oynuyorlar.

c) Çadır tiyatrosu gitmiş.


 

18 – "Giymek" kelimesinin gelecek zaman 1. tekil kişiye göre yazılışı hangisidir?

a) giyiyorum b) giyerim c) giyeceğim


 

19 –"Okumaya resimli kitaplarla başlamıştım." Tüm cesindeki kelimelerin çeşidi hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) isim – sıfat – fiil - isim

b) sıfat - isim – isim – fiil

c) fiil – sıfat – isim – fiil


 

20 - Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde "-den "durum ekini almış bir sözcük vardır?

a) Mızrak çuvala sığmaz.

b) Ne ekersen onu biçersin.

c) Yoldan giden yorulmaz.


 

21 –"Sokağın sonundaki ağacın dalları kurumuş." Cümlesindeki hangi sözcüklerde yumuşama olayı vardır?

a) sokağın – sonundaki

b) sonundaki - ağacın

c ) sokağın - ağacın


 

22 –Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur?

a) ben b) gül c) su


 

23 - " sıcak" sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

a) Sıcak çayı içemem.

b) Bize çok sıcak davrandılar.

c) Ellerin ne kadar sıcak.


 

24 – " talih, üzüntü, sorumluluk "isimleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Soyut adlardır.

b) Somut adlardır.

c) tekil addır.


 

25 –Aşağıdakilerden hangisinde işaret zamiri vardır?

a) Bu kitap b) o şiir c ) onu yırttım


 

26 – "Selin eve gelirse onunla konuşacağım." Tümcesinde zamir hangi adın yerini tutar?

a) Selin b) anne c) ev


 

27 – "Olamaz! Çok zayıflamışsın." Cümlesinde aşağıdaki duygulardan hangisi hakimdir?

a) şaşkınlık b) pişmanlık c) telaş


 

28 –Hava ne kadar güzel ( ) Gökyüzü ( ) çimenler, dağlar… Sen de ellerimden tutup benimle gelir misin ( )

Yukarıdaki parçanın noktalama işaretleri sırasıyla nasıl olmalıdır?

  1. nokta - virgül – soru işareti
  2. ünlem – virgül – soru işareti
  3. ünlem – virgül - nokta


 


 

29 – kibrit – kirpi – kiraz – kırpık

Yukarıdaki sözcükler sözlük sırasına dizildiğinde hangi sözcük sondan ikinci sırada yer alır?

a) kibrit b) kiraz c) kırpık


 

30 - I. - müdürünün

II. –kapıyı

III. – okul

IV – odasına

V - vurduktan

VI - sonra girerim


 

Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerle oluşturulan, anlamlı ve kurallı cümle aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


 

  1. III –I – IV – V – VI – II
  2. III – I – IV – II – V – VI
  3. II – V – VI – III – I - IV


 


 


 

HAYAT BİLGİSİ


 

1 –Arkadaşımızı seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

a) Ortak özelliklerimizin çokluğuna

b) Giydiği giysinin rengine

c) ailesinin zengin olmasına


 

2 – Hangi davranışı sergileyenlerle arkadaşlık kurulmaz?

a) bencilce davrananlarla,

b) paylaşmayı sevenlerle,

c) yardımlaşmayı sevenlerle,


 

3 – Öğretmenimizle konuşurken nasıl davranmalıyız?

a) Sözünü kesmeli önce kendimiz konuşmalıyız.

b) Öğretmenimizi dinlememeliyiz.

c) Önce dinlemeli sonra kendimizi ifade etmeliyiz.


 

4 – Okulda karşılaşılan hangi sorun tüm
öğrencileri ilgilendirir?

a) Öğrencilerden birinin kaleminin kaybolması


 

b) Bir öğrencinin derse geç kalması

c) Okul tuvaletlerinin kötü kokması


 

5 – Verilenlerden hangisinin krokisi çizilemez?


 

a) mahallenin b) oturma odasının

c) vücudumuzun


 

6 – Oyun sonrasında kaybeden çocuk nasıl düşünmelidir?

a) Bir daha asla kazanamayacağını,

b)Bir daha oyun oynamaması gerektiğini

c) Kazanan ve kaybedenlerin sürakli değişebileceğini


 

7 – kişisel bakımımızı yaparken neler kullanırız?

a) defter, silgi, kalem, kitap

b) su, sabun, diş macunu, şampuan

c) oyun hamuru, yapıştırıcı , elişi kağıdı


 

8 – Hangisi 23 Nisan'ın bayram olma neden-lerindendir?

a) Atatürk o tarihte cumhuriyeti kurmuştur.

b) Atatürk'ün Samsun'a çıkması

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması ve Atatürk'ün bu günü çocuklara armağan etmesi


 

9 – Aşağıdakilerden hangisi milli bayramımız değildir?

a) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

b) 30 Ağustos Zafer bayramı

c) Kurban Bayramı


 

10 – Biliçli tüketici hangisini yapar?

a) İhtiyacı olmadığı halde alışveriş yapar.

b) Parasının miktarına göre gerekli alışverişi yapar.

c) Parası olduğu için canının her istediğini alır.


 

11 – Aşağıdakilerden hangisi teknolojik eğitim araçlarından değildir?

a) bilgisayar c ) kitaplık

c) projeksiyon makinesı

12 – Trafik kuralları niçin konulmuştur?

a) Güzel göründükleri için

b) düzeni sağlamak, kazaları önlemek için

c) trafik polisleri için


 

13 – Yeterli ve dengeli beslenmek nedir)

a) doğal yiyeceklerden zamanında ve bol tüketmeliyiz

b) abur cubur yemeyi alışkanlık edinmek

c) kola olmadan yemek yememek


 

14 – Verilenlerden hangisi bir evde mutlaka olmalıdır?

a) balkon b) mutfak c) tuvalet


 

15 - Adres bilgilerinde hangisi bulunmaz?

a) oturduğumuz mahallenin ismi

b) evimizin yönü

c) oturduğumuz sokağın adı


 


 

16– Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sınıfımızdaki öğrencilerin başarı düzeyleri aynıdır.

b) Sınıfımızda öğrencilerin başarılı oldukları dersler farklıdır.

c) Sınıfımızdaki öğrenciler farklı fiziksel özelliklere sahiptir.


 

17 En büyük ve en vazgeçilmez iletişim aracı hangisidir?

a) telefon b) dil c) mektup


 

18– İnsan evdeki kaynaklardan tasarruf ederken ne yapmalıdır?

a) Kaynakları ihtiyaca göre kullanmalıdır.

b) Kaynakları hiç kullanmamalıdır.

c) Kaynakları gerekli gereksiz sürekli kullanmalıdır.


 

19–Atatürk yaptığı yeniliklerle ulusumuzu nereye getirmeye çalışmıştır?

a) bugünkü düzeyine

b) dünkü düzeyine

c) çağdaş uygarlık düzeyine


 


 


 

20 –Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Değişim süreklidir.

b) Her şey zaman içinde değişir.

c) Bazı şeyler asla değişmez.

21 – Hangisi insanların fiziksel farklılık-larındandır?

a) boy – saç – göz rengi

b ) sevilen yemekler

c) dinlenen müzikler


 

23 – Aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarından hangisi yeşil bir çevre için çalışmaktadır?

a) TEMA b) UNESCO c) UNICEF


 

24 – En kalıcı öğrenme şekli hangisidir?

a) Dinleyerek

b) anlatarak

c) yaparak, yaşayarak


 

25 -1. Dünya Savaşı hangi antlaşma ile sona erdi?

a) Ankara Antlaşması

b) Lozan Antlaşması

c) Mondros Ateşkes Antlaşması


 

26 – TBMM si hangi tarihte açıldı?

a) 23 Nisan 1920

b) 23 Nisan 1923

c) 23 Nisan 1919


 

27 - İstiklal Marşımız hangi tarihte kabul edildi?

a) 19 mayıs 1919 da

b) 29 Ekim 1923 te

c) 12 Mart 1921 de


 

28 – Bayrak bir ülkede neyin sembolüdür?

a) Ülkenin sınırlarının

b) Özgürlük ve bağımsızlığının

c) o ülkenin adının


 

29 –Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün yaptığı yeniliklerden değildir.

a) Kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesi

b) Her okula bilgisayar kampanyası

c) Ölçü ve tartı aletlerinde yenilik

30 – Bütçe neye denir?

a) Bir ailedeki bütün harcamalara

b) Bir ailedeki bütün gelirlere

c) Bir ailenin bütün gelir ve giderlerinİ

Hiç yorum yok:

Seni buralarda görmek ne güzel..

Hoş geldiniz..Umarım sorular hoşunuza gider ve tekrar gelirsiniz.
Kolay gelsin